CONSTRUINT UN FUTUR AMB VOSALTRES

ENFOCCUS és un projecte de CONSULTORIA D'ASSOCIACIONS I ALTRES ENL que neix per a donar resposta a la necessitat de professionalitzar la gestió de les organitzacions o associacions sense ànim de lucre. Volem ser un focus de suport per a aquestes entitats en tots aquells aspectes que necessitin perquè puguin centrar els seus esforços a dur a terme la seva missió: CONSTRUIR UN FUTUR Al SEU COSTAT.

Els nostres projectes s'adrecen a qualsevol organització sense ànim de lucre, especialment a aquelles organitzacions centrades en l'educació o cultura dels joves i en el temps de lleure.

LÍNIES D'ACCIÓ

1. PROJECTES ESPECÍFICS

 • Anàlisi de la situació actual de l'àrea sol·licitada

 • Proposta i calendari d'accions de millora

 • Implantació del projecte de millora

 • Formació a l'equip implicat per al seu seguiment

2. FORMACIÓ

 • Cursos online sobre aspectes clau de gestió

 • Trobades d'intercanvi de millors pràctiques per a juntes i patronats

 • Formació i mentoring personal a persones de l'equip directiu

 • Elaboració del projecte educatiu d'entitats juvenils

3. SUPORT A LA GESTIÓ

 • Comunicació interna i externa, imatge corporativa, xarxes socials

 • Activitats: disseny i implantació

 • Cerca de reursos: campanyes, subvencions

 • Aspectes judírics, comptables

Fundació Pineda, Aribau 250, 1r 2a  ·  08006 Barcelona  ·  Telèfon +34 936 636 466  ·  email info@fundacionpineda.org

Avís legal · Política de Privacitat i cookies