Skip to main contentCURS ONLINE COMPLIANCE ASSOCIACIONS

Descripció i objectius

Les entitats juvenils, per la seva pròpia naturalesa, tenen un flux constant d'activitats i persones que fa que mantenir les qüestions legals sigui una tasca constant i dinàmica.

Aquest curs té com a objectiu ajudar els responsables legals de cada associació a fer un repàs a aquestes qüestions per posar-les a el dia així com establir mecanismes de revisió periòdica.

A qui s'adreça

Encarregats de les qüestions legals en entitats juvenils.

Contingut

1- Legislació aplicable a les associacions i òrgans de govern.

2- Protecció del Menor.

3- Cobertura legal personal contractat i voluntaris.

4- Protecció de Dades.

5- Activitats de llarga durada: casals, campaments i convivències.

6- Comunicació: transparència i bon govern.

Informació

Cada unitat conté

-Vídeo amb una exposició sobre el tema (durada aproximada 1h)

-Document per poder seguir l'exposició

-Documentació addicional d'interès

Moodle

El curs està disponible a la plataforma d'e-learning de Fundació Pineda.

El participant rebrà les dades per accedir al curs quan formalitzi la inscripció.

Fundació Pineda, Aribau 250, 1r 2a  ·  08006 Barcelona  ·  Telèfon +34 936 636 466  ·  email info@fundacionpineda.org

Avís legal · Política de Privacitat· Política de cookies