Deixem una empremta cultural i social a la generació actual i a les futures

Construïm futur amb els nostres projectes

VALORS

Les relacions interpersonals, el respecte i la convivència en un context global i multicultural.

Les relacions interpersonals, el respecte i la convivència en un context global i multicultural.

La joventut com a projecció de futur

La creativitat, la iniciativa i l’actualització professional, científica i tècnica.

La professionalitat, l’estudi i la recerca constant per a un millor desenvolupament de la cultura i de la societat.

La família com a primer nucli socialitzador i educatiu.

La Fundació té una clara vocació educativa i cultural, un abast social i un compromís present i futur

Fundació Pineda per al Foment i Desenvolupament de l'Ensenyament i la Cultura

va néixer, tal com descriu el seu nom, amb una clara vocació educativa i cultural, un abast social i un compromís amb el present i el futur. Està inscrita amb el número 631 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb data 28 de setembre de 1992.

Missió

Fundació Pineda està compromesa des dels seus inicis en promoure, difondre i patrocinar projectes i activitats que contribueixin al foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura.

Les seves ajudes i col·laboracions estan dirigides tant a persones com a entitats i associacions amb finalitats educatives i culturals. especialment iniciatives orientades a la formació dels joves, i a la seva capacitació en l'àmbit acadèmic i professional.

LÍNIES D'ACTUACIÓ

1

La prestació d’ajudes, en qualsevol forma possible, al foment, desenvolupament i realització d' activitats de formació professional, cultural, educativa en tots els seus aspectes i sentits més amplis.

2

La promoció de projectes que contribueixin al desenvolupament d’una educació centrada en el valor de la persona i la seva dignitat, i que vetllin per la construcció d’una societat basada en el respecte i la justícia.

3

La promoció de projectes en l’àrea de joventut.

4

L’organització de concursos que valorin el mèrit particular o corporatiu a treballs que, en qualsevol sector, puguin ser útils a l’àmbit social.

5

La col·laboració o promoció de projectes i accions socials de desenvolupament tant locals com a països menys afavorits.

Patronat

President

Javier García Ruiz

Vicepresidenta

M. Asunción Esteve Pardo

Secretària (no patró)

Maria Toro Capdevila

Vocal

Maria Mercè Grau López

Vocal

M. Dolors Echeverría Cortada

Vocal

M. Teresa Fontes de Albornoz Blanc

Fundació Pineda, Aribau 250, 1r 2a  ·  08006 Barcelona  ·  Telèfon +34 936 636 466  ·  email info@fundacionpineda.org

Avís legal · Política de Privacitat i cookies